VOLVER «

Disposición DGA N° 8/2022

Apruébasela actualización del “Protocolo de Actuación COVID 19” aprobado por
Resolución DPSCA N° 99/2021 que como Anexo se acompaña a la presente.