Ver nota

Contratación Directa N°4/2019

Ver nota

Contratación Directa Nº 18/2018

Ver nota

Licitación Privada N° 2/2016

Ver nota

Contratación Directa N° 13/2015

Ver nota

Contratación Directa N°4/2016

Ver nota

Licitación Privada N° 5/2015

Ver nota

Contratación Directa N°6/2016

Ver nota

Contratación Directa N° 15/2015 (por especialidad)