Ver nota

Licitación Privada N° 5/2015

Ver nota

Contratación Directa N°6/2016

Ver nota

Contratación Directa N° 15/2015 (por especialidad)

Ver nota

Contratación Directa N° 7/2016

Ver nota

Contratación Directa N°9/2016

Ver nota

Contratación Directa N° 13/2017

Ver nota

Contratación Directa N°14/2016 (por especialidad)

Ver nota

Licitación Pública N°5/2017