Ver nota

Contratación Directa Nº 12/2017

Ver nota

Contratación Directa N° 13/2017

Ver nota

Contratación Directa N°14/2016 (por especialidad)

Ver nota

Licitación Pública N°5/2017

Ver nota

Licitación Privada N°3/2018

Ver nota

Contratación Directa N°8/2018